วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่าง วิสัยทัศน์


รวมตัวอย่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

ตัวอย่างธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

Vision:
เป็นผู้ผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปชั้นนำในอุตสาหกรรม
Mission:
-        ผลิตน้ำพริกสำเร็จรูป ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม
เป้าหมายของกิจการ :
-        สร้างตราสินค้าน้ำพริกแม่อุษา ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

ตัวอย่างธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม

วิสัยทัศน์    พันธกิจ   และเป้าหมาย ( Vision , Mission & Goals )

วิสัยทัศน์ ( Vision )

บริษัท   น้ำยาปรับผ้านุ่ม-นุ๊มนุ่ม  จำกัด จะเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายน้ำยาปรับผ้านุ่ม ที่คำนึงถึงมาตรฐานของทางราชการและไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

พันธกิจ ( Mission )
                ภารกิจของกิจการ ได้แก่    การดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มในเขต
. เมือง จ.สระบุรี  โดยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาเฉลี่ยที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย ( Goals )
·       เป้าหมายการดำเนินงานในระยะสั้น
1.             เพื่อผลิตและจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้บริโภคในครัวเรือนและแหล่งชุมชนใกล้เคียง
2.             เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็น 80%
3.             เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีมากขึ้น  
·       เป้าหมายการดำเนินงานระยะยาว
1.             เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไปจังหวัดใกล้เคียง
2.             เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็น 90%
3.  กระจายความเสี่ยงของธุรกิจโดยขยายธุรกิจสู่ธุรกิจผลิตน้ำยาล้างจาน

ตัวอย่างธุรกิจโรงพิมพ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  

วิสัยทัศน์

โรงพิมพ์ อินเฮ้าส์ จะเป็นผู้ชำนาญงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

โรงพิมพ์ อินเฮ้าส์ จะพัฒนาระบบการพิมพ์ และขบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์ให้ได้มาตรฐาน และทันสมัย

เป้าหมาย

1.   มุ่งประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนสามารถส่งมอบ
       งานให้กับลูกค้าได้ตามเวลานัดหมาย  98
%
2.    มีต้นทุนการผลิตลดลง 3% ต่อปี  อัตราของเสียน้อยกว่า 2%
3.     มีอัตราการเพิ่มของรายได้ 10% ต่อปี

ตัวอย่างธุรกิจฟาร์มสุกร

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมาย
                ต้องการเป็นผู้ประกอบธุรกิจครบวงจรด้านการเกษตร และเป็นอาหารที่ประชาชนทั่วไปบริโภค
            เป้าหมายในการทำธุรกิจ คือ ทำฟาร์มเลี้ยงสุกรพันธุ์ เริ่มต้นที่ 250 แม่พันธุ์ และวางแผนจะขยายเป็น 500 แม่พันธุ์ในอนาคต

ตัวอย่างธุรกิจโรงน้ำแข็ง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์
                         เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งรายใหญ่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล   
พันธกิจ
                         ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข                                  
         เป้าหมาย
1.              ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในมาตรฐานกระบวนการผลิต  ภายในปี 2546
2.              สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภท ภายในปี 2546
3.      สามารถขยายตลาดไปยังโรงแรมขนาดใหญ่ และรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้  ภายในปี 2546
4.      ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจาก 5% เป็น 10%  ภายในปี 2548

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Copyright © ไอเดียชีวิต Design by O Pregador | Blogger Theme by Blogger Template de luxo | Powered by Blogger